Kategoriler
CEZA HUKUKU

ZİNCİRLEME SUÇ/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 30.10.2018 TARİHLİ VE 1076-492 SAYILI KARARI

Sanığın katılanlara yönelik cinsel taciz ve hakaret suçunu oluşturan sözlerini hukuksal anlamda tek bir fiil oluşturacak şekilde söylediği, direnme kararı verilirken sanığın her iki katılana ayrı ayrı dokunarak tacizde bulunduğu gerekçesine dayanılmış ise de katılanların aşamalarda bu yönde bir iddia ileri sürmedikleri, sanığın katılanlara yaklaşıp “… Götürelim, amma nazlandınız!” biçimindeki sözlerle her iki katılandan aracına binmelerini isterken bu isteğinin parçası olarak eylem bütünlüğü içerisinde birinin omuzuna cinsel saldırı niteliği taşımayacak şekilde hafifçe dokunmuş olmasının ayrı fiil sayılamayacağı, cinsel taciz ve hakaret suçunu oluşturan diğer sözlerin ise, içeriklerine ve ifade biçimlerine göre ayrı ayrı söylenmediği anlaşıldığından, her iki suç yönünden sanık hakkında TCK’nın 43/2. maddesinde düzenlenen aynı nev’iden fikri içtima hükümleri uyarınca uygulama yapılması gerektiği kabul edilmelidir.