Kategoriler
CEZA HUKUKU

ZİMMET SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 27.03.2018 TARİHLİ VE 557-124 SAYILI KARARI

Sınırlı Sorumlu U. Konut Yapı Kooperatifinin yönetim kurulu başkanı ve muhasip üyesi olan sanıkların, gerçekte harcama yapılmadığı hâlde sahte belgeler düzenleyerek kayıtlara işledikleri bazı giderlerin kooperatifin toplam gelirinden düşülmesi ile tespit edilen 93.207 TL’yi uhdelerinde bulundurmaları şeklindeki eylemleri nitelikli zimmet suçunu oluşturmakta olup bu anlamda eylemin 765 sayılı TCK veya 5237 sayılı TCK döneminde işlenmiş olması arasında bir fark bulunmamaktadır.