Kategoriler
CEZA HUKUKU

ZEHİRLİ MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU

Zehirli madde imal ve ticareti

MADDE 193.

(1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

GEREKÇE

Maddede, insan sağlığı için ortaya koyduğu tehlike nedeniyle zehirlerin izinsiz olarak üretilmesi veya ticareti suç hâline getiril­miştir. İzinsiz üretim veya ticaretten maksat, bu faaliyetlerin gerekli iznin alındığını gösteren belge bulunmadan icra edilmesidir.

Zehirli madde imal ve ticareti suçunda muhakkak bir ceza avukatıyla iletişime geçilmelidir.