Kategoriler
CEZA HUKUKU

YARGITAY 20. Ceza Dairesi 2018/5075 E. , 2020/854 K.

Hükmün sanık müdafii tarafından süresinde temyiz edilmesinden sonra, sanığın Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü aracılığıyla gönderdiği 30.01.2019 tarihli dilekçesinde “…cezanın bir an önce onaylanmasını ve müddetnamemin tarafıma ivedi bir şekilde gönderilmesini istiyorum” şeklindeki beyanının “temyiz isteğinden vazgeçme” niteliği taşıması; bu dilekçe üzerine, 10.01.2020 tarihinde Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde tercüman aracılığıyla alınan ifadesinde “Ben daha önceki dilekçemde cezamın onanmasını istemiştim. Ancak bu istemimden vazgeçiyorum ve almış olduğum cezamın temyiz edilmesini istiyorum. Ben daha önceki dilekçemde eğer yargıtaya giderse daha fazla ceza alabilirim endişesiyle temyiz istemimden vazgeçmek istemiştim. Ancak ben bu kararımdan vazgeçtim ve temyiz yoluna gidilmesini talep ediyorum” şeklindeki beyanın ise “vazgeçmeden dönme” niteliği taşıması ve temyizden vazgeçmeden dönmenin temyiz süresi içinde mümkün olması nedeniyle, sanık müdafinin temyiz isteğinin REDDİNE, vazgeçme nedeniyle hükmün İNCELENMESİNE YER OLMADIĞINA…