Kategoriler
CEZA HUKUKU

YARGITAY 20. Ceza Dairesi 2017/5632 E. , 2020/863 K.

Olay günü kolluk görevlileri tarafından hakkında tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine hükmolunan …’ın bulunduğu internet cafede yapılan aramada, …’nin oturduğu masasının yanındaki poşet içerisinde, hakkında tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine hükmolunan …’ün …’a emaneten bıraktığını aşamalardaki savunmalarında ifade ettiği ve…nin de bu beyanları doğruladığı net 99,6 gram esrar maddesinin ele geçirildiği değerlendirildiğinde; üzerinde herhangi bir uyuşturucu madde ele geçmeyen ve tüm aşamalarda yüklenen suçu inkar eden sanık …’in savunmalarının aksine, suç tarihinde sanık …’nin, …’da ele geçen uyuşturucu maddeyi …’ye temin ettiğine ve söz konusu maddeyi satma veya başkalarına verme gibi kullanma dışında bir amaç için bulundurduğuna dair …’nin soyut beyanı dışında kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı anlaşıldığından, sanığın atılı suçtan beraati yerine mahkumiyetine kararı verilmesi,… hükmün BOZULMASINA…