Kategoriler
CEZA HUKUKU

YAĞMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 13.11.2018 TARİHLİ VE 1175-518 SAYILI KARARI

Katılanın, 12.05.2011 tarihinde ikametine gittiği sırada bahçenin girişinde elinde bulunan poşetteki maddeyi koklayan sanıkla karşılaştığı, sanığın arkasından hızlıca gelerek sağ eli cebinde bulunur vaziyette “Ne var?” diye sorduğu, bunun üzerine katılanın cebindeki müzik çaları, sanığın “Başka ne var?” diye sorduğunda ise cep telefonunu verdiği olayda; sanığın eyleminin, yağma suçunun oluşması için gereken tehdit veya cebir unsurlarını içermediği, sanığın elinde bulunan baliyi koklamasının tek başına katılanın vücut dokunulmazlığına yönelik tehdit olarak değerlendirilemeyeceği, ancak sanığın, katılana ait cep telefonu ve müzik çaları onun rızası dışında alması eyleminin bir bütün hâlinde hırsızlık suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir.