Kategoriler
CEZA HUKUKU

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

MADDE 179.

(1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hâle getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek hâlde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

GEREKÇE

Madde metninde, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu tanımlanmıştır.

Birinci fıkrada tanımlanan suç, kara, deniz, hava veya demiryolu ula­şımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiş­tirerek, kullanılamaz hâle getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olunması ile oluşur.

İkinci fıkrada ise, kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun oluşa­bilmesi için, aracın, tehlikeli bir şekilde sevk ve idare edilmesi gerekir. Ara­cın sevk ve idaresinin salt trafik düzenine aykırılığı bu suçun oluşumuna neden olmayacaktır. Bu suçun oluşabilmesi için, aracın trafik düzenine ay­kırı olarak ve ayrıca kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından tehli­keli olabilecek şekilde kullanılması gerekir. Bu suç ayrıca, trafik güvenliği için öngörülmüş bakım ve onarımlar yapılmadan aracın trafiğe çıkarılması hâlinde de işlenebilir. Ancak bunun için ayrıca, gerekli bakım ve onarımı yapılmamış aracın trafiğe çıkarılması suretiyle kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından bir tehlikeye neden olunması gerekir. Bu bakımdan söz konusu suç, somut tehlike suçu niteliği taşımaktadır.

Maddenin üçüncü fıkrasında, alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek hâlde olmasına rağmen araç kullanan kişinin cezalandırılması öngörülmüş­tür. Bu bakımdan, örneğin, uzun süre araç kullanmak dolayısıyla yorgun ve uykusuz olan kişilerin araç kullanmaya devam etmesi hâlinde de bu suçun oluştuğunu kabul etmek gerekir.

AÇIKLAMA: Maddenin 2. fıkrada tanımlanan suç tipi, tüm trafik kuralı ihlallerinin kamu davasına konu olmasına neden olabilecek, soyut tehlike suçu  niteliğindedir.Maddenin lafzının ,gerekçesindeki açıklamaları geçersiz kılacak kadar açık  olduğu düşünülmektedir,

Bu nedenle, somut tehlike suçu haline getirilmesi veya yukarıda açıklanan sakıncaların giderilebilmesi için 2. fıkranın ; “Kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek nitelikteki  kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını  sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Şeklinde veya uygun görülecek başka bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği,

Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma

MADDE 180.

(1) Deniz, hava veya demiryolu ulaşımında, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye taksirle neden olan kimseye üç aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

GEREKÇE

Madde metninde, deniz, hava veya demiryolu ulaşı­mında trafik güvenliğini kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından taksirle tehlikeye sokmak, suç olarak tanımlanmıştır.

ilgili yargıtay kararları

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 04.12.2018 TARİHLİ VE 708-608 SAYILI KARARI

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 17.11.2015 TARİHLİ VE 64-405 SAYILI KARARI

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunda muhakkak bir ceza avukatıyla iletişime geçilmelidir.