Kategoriler
CEZA HUKUKU

TEHDİT SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 20.06.2017 TARİHLİ VE 345-345 SAYILI KARARI

Sanık ile mağdurun kardeş oldukları, sanıkla kardeşleri arasında geçimsizlik bulunduğu, tanığın beyanlarına göre sanığın, kardeşlerinin ilçedeki eve gelmelerine karşı çıktığı, İstanbul’da oturan mağdurun olay günü ilçeye gelmesi üzerine sanığın mağdurla tartışmaya başladığı, belinden çıkardığı sustalı çakıyı mağdura doğru sallayarak “Buradan git, seni keserim, seni öldürürüm!” dedikten sonra çakı ile mağdurun göğsüne vurarak yaraladığı ve sanığın korkutmak maksadıyla mağduru yaraladığını ikrar ettiği olayda; sanığın, tehdidinin ciddiliğini vurgulamak amacıyla mağduru yaralaması nedeniyle TCK’nın 106/3. maddesi uyarınca, kasten yaralama suçunun yanı sıra tehdit suçundan da mahkûmiyetine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.