Kategoriler
CEZA HUKUKU

TEHDİT SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 15.11.2018 TARİHLİ VE 100-541 SAYILI KARARI

Suç tarihinde cezaevinde bulunan sanığın, boşanma aşamasında olduğu eşine ve aynı evde ikamet etmekte olan kayın biraderine tek bir zarf içerisinde, ancak mağdurlara hitaben ayrı ayrı yazılmış tehdit içerikli iki mektup gönderdiği olayda; sanığın mağdurlara hitaben ayrı ayrı mektup yazması eylemleri, gerçekleştirilmesi düşünülen suç öncesi birer hazırlık hareketi niteliğinde olup suçun icrai hareketinin, farklı mağdurlara yönelse de hukuki anlamda tek bir fiil olarak değerlendirilmesi gereken mektupları “gönderme” eylemi ile gerçekleştirildiğinin kabulü ve hukuki anlamda tek bir fiilden ibaret olan tehdit suçundan TCK’nın 43/2. maddesi yollamasıyla Aynı Kanun’un 43/1. maddesi uyarınca artırım yapılarak cezanın belirlenmesi gerekmektedir. Öte yandan aynı sözlerin farklı kâğıtlara yazılarak tek bir zarfla gönderilmesinin iki ayrı suç olarak değerlendirilmesi hakkaniyete aykırı olacağından sanığın aynı içerikteki sözleri tek bir mektupla mağdurlara göndermesi hâlinde de, eylemi zincirleme şekilde işlenen tek suç olarak değerlendirileceğinde kuşku bulunmamaktadır.