Kategoriler
CEZA HUKUKU

TEFECİLİK SUÇU

Tefecilik

MADDE 241.

(1) Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

GEREKÇE

Madde metninde tefecilik fiili suç olarak tanımlan­mıştır. Faiz veya başka bir namla da olsa kazanç elde etmek amacıyla başka­sına ödünç para verilmesi, tefecilik suçunu oluşturur. Tefecilik suçu, iktisadi hayatımızda, “senet kırdırma” denen usulle de işlenebilir. Örneğin henüz vadesi gelmemiş bir bononun vadesinden önce başkasına verilerek karşılı­ğında bono üzerinde yazılı meblağdan daha az bir paranın alınması duru­munda tefecilik suçu oluşur. Çünkü, bu durumda bononun el değiştirmesi, kişiler arasında doğmuş olan bir alacak borç ilişkisine dayanmamaktadır. İfade yerinde ise, bu durumlarda, birer ödeme aracı olan bononun veya çekin kendisi satılmakta ve satın alınmaktadır.

İzlenen suç politikası gereğince, kazanç elde etmek amacıyla başka­sına ödünç para veren kişi cezalandırılmaktadır. Buna karşılık, ödünç para alan kişi cezalandırılmamaktadır.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

MADDE 242.

(1) Bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

MADDE 242.– Madde metninde, bu Bölümde yer alan suçların iş­lenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında da bunlara özgü güvenlik tedbirle­rine hükmolunacağı öngörülmüştür. Ancak, bunun için, tüzel kişi lehine haksız bir yararın sağlanması gerekir.
ilgili yargıtay kararları
TEFECİLİK SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 12.05.2015 TARİHLİ VE 655-152 SAYILI KARARI
TEFECİLİK SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 26.04.2016 TARİHLİ VE 118-208 SAYILI KARARI

 

Tefecilik suçunda muhakkak bir ceza avukatıyla iletişime geçilmelidir.