Kategoriler
CEZA HUKUKU

SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME SUÇU

Suçu ve suçluyu övme

MADDE 215.

(1) İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

GEREKÇE

Madde metninde suçu veya suçluyu övme suçu tanımı yapılmıştır. Buna göre suçun oluşması için, failin işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir kişiyi alenen övmesi gerekmekte­dir. İşlenmiş olan bir suçun failini veya kanuna uymayan kişiliğini, sırf suç işlemesi sebebiyle övme hâli de cezalandırılmaktadır. Suç işlemiş olan kişi­nin övülmesi hâlinde, aslında bu kişi aracılığıyla işlenmiş olan suç övül­mektedir.

Ortak hüküm

MADDE 218. (25.5.2005 gün 5357 Sayılı Kanunla Değişik)

(1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır. Ancak, haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

GEREKÇE

Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ya­yın yolu ile işlenmesi, bu suçlar açısından daha ağır cezayı gerektiren nite­likli hâl olarak kabul edilmiştir.

Suçu ve suçluyu övme suçunda muhakkak bir ceza avukatıyla iletişime geçilmelidir.