Kategoriler
CEZA HUKUKU

SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULAR/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 17.01.2017 TARİHLİ VE 945-12 SAYILI KARARI

Yerel Mahkemece, sanık hakkında Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünde, koşulları oluştuğu hâlde TCK’nın 58. maddesinin uygulanmadığı, bununla birlikte hükmün yalnız sanık müdafisi tarafından temyiz edildiği anlaşıldığından Özel Dairece bu hususun aleyhe temyiz olmaması nedeniyle eleştiri konusu yapılması isabetlidir.