Kategoriler
CEZA HUKUKU

SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 20.12.2016 TARİHLİ VE 630-2112 SAYILI KARARI

TCK’nın 168. maddesinde yer alan “etkin pişmanlık” hükmünün uygulanabileceği suçların, aynı maddede sınırlı şekilde sayılmış olması, sanığın eylemine uyan “suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi” suçunun ise bu maddede belirtilen suçlardan olmaması karşısında; “kanunilik ilkesi” uyarınca sanık hakkında TCK’nın 168. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün uygulanmasının mümkün olmadığı kabul edilmelidir.