Kategoriler
CEZA HUKUKU

SEFERBERLİKLE İLGİLİ GÖREVİN İHMALİ SUÇU

Seferberlikle ilgili görevin ihmali

MADDE 324.

(1) Sulh zamanında seferberlikle ilgili görevlerini ihmal eden veya geciktiren kamu görevlisine altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

GEREKÇE

Maddenin 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hâli Kanunu ile birlikte incelenip uygulanması gerekir. Maddede, sulh zamanında seferberliğe ait görevlerini ihmal eden veya geciktiren kamu görevlisine bu ihmalin karşılığı verilecek ceza gösterilmiştir.