Kategoriler
CEZA HUKUKU

ŞANTAJ SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 19.12.2017 TARİHLİ VE 291-558 SAYILI KARARI

Başka bir suçtan dolayı yapılan iletişimin tespiti sırasında tesadüfen elde edilen delilin şantaj suçuyla ilgili olması ve bu suçun da CMK’nın 135. maddesinin altıncı fıkrasında sayılan suçlar arasında yer almaması nedeniyle yasak delil niteliğindeki sanık ile M. arasında geçen telefon görüşmesine ilişkin iletişim tespit tutanağının hükme esas alınmasının mümkün olmamasına karşın diğer deliller ve tüm dosya içeriği birlikte değerlendirildiğinde; sanığın katılanlara iletilmek üzere, işkence suçundan açılan davadaki şikâyetlerinden vazgeçmeleri, aksi hâlde küçük çocuklara tecavüz ettiklerine dair ellerinde bulunan belgeleri basına ve yargıya intikal ettirecekleri şeklindeki şantaj içerikli sözleri söylediği kabul edilmelidir. Somut olayda, şantaj içerikli sözlerin, katılanlarca şikâyet tarihinden önce yasak delil niteliğindeki iletişimin tespiti kayıtları dışında başka yollarla öğrenildiğinin belirlenmesi hâlinde tamamlanmış, aksi takdirde teşebbüs aşamasında kalan şantaj suçu oluşacaktır.