Kategoriler
CEZA HUKUKU

SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 30.04.2019 TARİHLİ VE 193-351 SAYILI KARARI

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kullanılarak alınan güncel nüfus kayıt örneğinde, sanığın, mahkûmiyet hükmünün Özel Dairece onanmasından sonra; onama ilamına yönelik Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının Ceza Genel Kurulunca incelenmesinden önce 26.08.2016 tarihinde öldüğü bilgisi yer aldığından, ölümle ilgili mahallinde araştırma yapılarak karar verilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.