Kategoriler
CEZA HUKUKU

SANIĞIN DURUŞMADAN BAĞIŞIK TUTULMASI/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 27.02.2018 TARİHLİ VE 870-76 SAYILI KARARI

Hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 694 sayılı KHK’nın 147. maddesiyle CMK’nın 196/4. maddesinde yapılan değişiklik sonucu, Yerel Mahkemenin zorunlu gördüğü hâllerde, alt sınırı beş yıl hapis cezasını gerektiren silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılanan ve duruşma salonunda hazır edilmesi yönünde müdafisinin talebi bulunan sanığın SEGBİS yöntemi ile sorgusunu yapabileceği veya duruşmalara katılmasına karar verebileceği ve yargılama usulüne ilişkin hükümlerin derhal uygulanması zorunluluğu göz önüne alındığında, bu aşamada Özel Dairenin, sanık müdafisinin sanığın mahkeme huzuruna çıkarak savunma yapması yönündeki talebi üzerine sanığın duruşmada hazır bulundurulması sağlanarak savunmasının tespiti yerine SEGBİS yoluyla savunmasının alınarak hüküm kurulması isabetsizliğine ilişkin bozma nedeninin yerine getirilme imkanının bulunmadığı, bu yönde yapılacak bozmanın sonuca etkili olmayacağı ve yargılamanın uzamasına neden olacağı kabul edilmelidir.