Kategoriler
CEZA HUKUKU

SANIĞIN DURUŞMADAN BAĞIŞIK TUTULMASI/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 02.04.2019 TARİHLİ VE 457-272 SAYILI KARARI

Aynı yargı çevresindeki ceza infaz kurumunda başka bir suçtan hükümlü olarak bulunan ve asıl mahkemesince yapılan sorgusu sırasında duruşmadan bağışık tutulma isteğinde bulunmayan sanığın, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşünü bildirdiği ve hükmün açıklandığı son oturumda hazır bulundurulmayıp yokluğunda yargılama yapılarak mâhkumiyetine karar verilmesi savunma hakkının sınırlandırılması niteliğindedir.