Kategoriler
CEZA HUKUKU

RESMİ BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 26.06.2018 TARİHLİ VE 21-311 SAYILI KARARI

2004 yılında cezaevinden firar eden sanığın, 2006 yılında kolluk görevlilerince ikametinde yakalandığında, kimliğini ibraz etmesinin talep edilmesi üzerine, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan, mağdur adına tanzim edilmiş nüfus cüzdanı ve yeşil kart ile R. adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve fotoğraf bulunmayan nüfus cüzdanını görevlilere ibraz etmesi nedeniyle açılan kamu davasında, katılan sıfatını alabilecek şekilde suçtan zarar gören R.’nin davadan haberdar edilmesi zorunluluğunun bulunduğu, bu zorunluluğun hüküm verilinceye kadar yerine getirilmemesi durumunda ise CMK’nın 260. maddesi uyarınca kanun yollarına başvurma hakkı bulunan adı geçen şahsa aynı Kanun’un 35/2. maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliğ edilmesi gerektiği kabul edilmelidir.