Kategoriler
CEZA HUKUKU

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 14.11.2017 TARİHLİ VE 866-466 SAYILI KARARI

Sanığın, yolda bulduğu şikâyetçiye ait nüfus cüzdanındaki fotoğrafı söküp yerine kendi fotoğrafını yapıştırarak kimliğini gizlemek amacıyla kullanması eylemi, söz konusu nüfus cüzdanı üzerindeki değişikliğin ilk bakışta ve kolaylıkla anlaşılması nedeniyle aldatıcılık özelliği bulunmadığından resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturmamaktadır. Anılan eylemde, şikâyetçinin Nüfus Müdürlüğüne başvurarak yeni bir nüfus cüzdanı çıkardığını beyan etmesi, nüfus cüzdanının yenisinin çıkarılması hâlinde eskisinin hükümsüz kalması, hükümsüz kalan nüfus cüzdanının belge vasfını yitirecek olması karşısında böyle bir belge üzerinde TCK’nın 205. maddesinde düzenlenen resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçunun işlenemeyeceği, şikâyetçinin artık nüfus cüzdanını kullanma imkânının bulunmadığı inancıyla kendi kimliğini gizlemek amacıyla bu cüzdanı tahrif eden sanığın, şikâyetçinin nüfus cüzdanından faydalanma olanağını ortadan kaldırma iradesi ile hareket etmediği, bu nedenle sözü edilen suçun unsurlarının oluşmadığı kabul edilmelidir.