Kategoriler
CEZA HUKUKU

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 12.03.2019 TARİHLİ VE 584-183 SAYILI KARARI

Katılanın yetkilisi ve tasfiye memuru olduğu şirket adına kayıtlı taşınmazların, sanığın yetkilisi olduğu şirkete ihale ile satışından sonra, yapılan bu ihalelerin kesinleşmesini engellemek ve ihaleden kaynaklanan KDV ve harçların geç ödenmesini sağlamak suretiyle menfaat temin etmek amacıyla İcra Hukuk Mahkemesinin bazı dosyalarına sahte dilekçeler ibraz eden ve bu nedenle açılan kamu davalarına konu iddianamelerde belirtilen sahte belgeler yönünden aynı suç işleme kararıyla Kanun’un aynı hükmünü değişik zamanlarda birden fazla ihlal etmek suretiyle zincirleme biçimde atılı suçu işleyen sanığın, gerçekleştirdiği sahtecilik eylemlerinin sonuçlarının, bu dilekçeler üzerine verilen Mahkeme kararları ile Yargıtay ilamlarını da kapsadığı anlaşıldığından, sanığın belirtilen iddianamelerde anlatılan eylemlerinin zincirleme şekilde işlenmiş kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli resmî belgede sahtecilik suçuna dönüşeceği kabul edilmelidir.