Kategoriler
CEZA HUKUKU

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 09.05.2019 TARİHLİ VE 167-391 SAYILI KARARI

Posta dağıtıcısı olan sanığın suça konu tebligat evrakını katılanın adresine gitmeden gitmiş ve katılanı adresinde bulamamış gibi ihbar kayıt ve iade şerhlerini yazmak suretiyle görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu belgeyi sahte olarak düzenlemesi şeklindeki eyleminin; TCK’nın 257/1. maddesinde yer alan görevi kötüye kullanma suçuna göre asli norm niteliğindeki, Aynı Kanun’un 204/2. maddesinde düzenlenen kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir.