Kategoriler
CEZA HUKUKU

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 17.01.2019 TARİHLİ VE 212-20 SAYILI KARARI

Sanığın, 15.10.2009 tarihinde bir firmaya başvurarak üzerinde kendi fotoğrafı bulunan ancak mağdurun kimlik bilgilerini haiz ve başka bir olay nedeniyle resmî belgede sahtecilik suçundan ayrıca yargılanmasına yol açan sahte nüfus cüzdanını kullanmak suretiyle mağdur adına düzenlenmesini sağladığı 15.10.2009 tarihli abonelik sözleşmesini imzalaması ve 053. ….. numaralı GSM hattını çıkarttırması, 05.12.2009 tarihinde de aynı şekilde mağdur adına düzenlenmesini sağladığı televizyon aboneliği sözleşmesini imzalayarak abonelik kaydı tesis ettirmesi şeklindeki eylemi, TCK’nın 207. maddesinde yer alan özel belgede sahtecilik suçuna göre özel norm niteliğinde bulunan 5809 sayılı Kanun’un 56/2. maddesine uymakta olup, anılan maddede eylemin yaptırımının Aynı Kanun’un 63/10. maddesi uyarınca yalnız adli para cezası olması nedeniyle sanığa ön ödeme önerisinde bulunularak sonucuna göre hüküm kurulması gerekmektedir.