Kategoriler
CEZA HUKUKU

NÜFUZ TİCARETİ SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 13.12.2018 TARİHLİ VE 549-638 SAYILI KARARI

Hakim olmakla birlikte, B. 5. Ağır, 31. Asliye ve 12. Ağır Ceza Mahkemelerinin dava dosyalarına ilişkin olarak anılan mahkemelerde herhangi bir görevi bulunmayan sanığın, aynı suçu işleme kararının icrası kapsamında, davaların görüldüğü mahkemelerin hakimleri ve Cumhuriyet savcıları ile ilişkisi olduğunu, onlar nezdinde hatırının sayıldığını belirtip, davaları lehe sonuçlandırabileceği kanaatini uyandırarak katılandan 30.000 Euro ile 1.318 TL değerindeki cep telefonlarını, mağdurdan ise 5.000 TL para alarak kendisine yarar sağlaması biçimindeki eylemleri, suç tarihinin 2010 yılı olduğu da gözetildiğinde, zincirleme şekilde yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçunu oluşturmaktadır.