Kategoriler
CEZA HUKUKU

NİTELİKLİ YAĞMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 30.04.2019 TARİHLİ VE 821-358 SAYILI KARARI

Somut olayda yağma suçunun konusunu oluşturan para miktarının az olduğu hususunda tereddüt bulunmamakta ise de suç tarihi itibarıyla 12 ve 14 yaşlarında olan ve ceplerinde sadece 1’er TL’leri bulunan mağdur çocuklar bakımından bu para miktarının önemi, yaşça daha büyük olan sanığın eylemlerinin mağdur çocuklar üzerindeki etkisi, sanığın mağdurları metruk bir binanın bodrum katına götürüp beden veya ruh sağlıklarını bozacak şekilde cinsel istismar eylemlerini gerçekleştirmesi ve uygunsuz fotoğraflarını bir sosyal paylaşım sitesinde yayımlamakla tehdit etmesine bağlı olarak mağdurların maruz kaldıkları eylemin ağırlığı, sanığın cinsel saldırıda bulunduğu ve tehdit ettiği mağdurların ceplerini araması karşısında kastının yoğunluğu ve somut olayın tüm koşulları göz önüne alındığında, hâkimin TCK’nın 150/2. maddesinin verdiği takdir yetkisini somut olayın içeriğine uygun şekilde kullandığının ve yağmalanan paraların değerinin azlığı nedeniyle sanık hakkında indirim yapılamayacağının kabul edilmesi gerekmektedir.