Kategoriler
CEZA HUKUKU

NİTELİKLİ YAĞMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 30.04.2019 TARİHLİ VE 674-357 SAYILI KARARI

Sanıkların söz konusu parkta görevli olmamalarına rağmen mağdurdan tuvalet ücreti bahanesi ile para istedikleri, mağdurun talep edilen parayı vermemesi üzerine de sözü edilen parayı almak için şaka kabul edilmeyecek şekilde burnunu kırarak kasten yaralayıp ölümle tehdit ederek zor kullandıkları, fakat mağdurun parasını alamadıklarının anlaşılması karşısında sanıkların nitelikli yağma suçuna teşebbüs ettiklerinin kabulü gerekmektedir.