Kategoriler
CEZA HUKUKU

NİTELİKLİ YAĞMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 24.01.2017 TARİHLİ VE 349-23 SAYILI KARARI

Suç tarihinde 11 yaşında olan mağdurun köyün dışında tek başına yürüdüğü sırada, mağduru gören sanık ve inceleme dışı sanığın, mağdura cinsel istismarda bulunma hususunda aralarında anlaştukları, sanığın bıçakla tehdit ettiği mağduru kendileriyle birlikte gelmeye zorlayıp köyün dış tarafında bulunan kurumuş dere yatağına götürdükleri ve burada mağdura cinsel istismarda bulundukları, mağdurun direncini kırmak için sanığın cinsel istismar eylemini gerçekleştirdiği sırada inceleme dışı sanığın, inceleme dışı sanığın eylemi esnasında ise sanığın mağduru tuttuğu, bu sırada mağdurun üzerinde bulunan cep telefonunun yere düştüğü, kendisine yönelik cinsel istismar eylemleri sırasında hareket kabiliyeti de engellenmiş olan ve böylece sanık ve inceleme dışı sanık tarafından kendini savunamayacak duruma getirilen mağdurun telefonunun düştüğünü görmesine rağmen, içinde bulunduğu hâl itibarıyla telefonunun alınmasına karşı koyabilecek durumda olmadığından müdahale edemediği, sanığın ise mağdurun telefonunu yerden alıp cebine koyduğu ve iade etmediği anlaşılmakla, mağdurun malını koruyamayacak duruma sanık ve inceleme dışı sanık tarafından getirilmiş olması nedeniyle, sanığın eyleminin hırsızlık suçunu değil, yağma suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir.