Kategoriler
CEZA HUKUKU

NİTELİKLİ YAĞMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 13.12.2016 TARİHLİ VE 861-1240 SAYILI KARARI

Suça konu aracın kayıt maliki A.Ç. tarafından sanık A.B.’nin alım satım yaptığı galeriye satış için bırakıldığı, önce S.’ye satılan aracın, bir süre sonra sanığın galerisine tekrar getirilerek olayın şikâyetçisi C.’ye satıldığı, sanığın, devam eden bu süreçte aracı kayıt dışı da olsa satın almadığı, bu nedenle aracın vergi ve trafik cezalarından da sorumlu olmadığı, dolayısıyla sanık ve şikâyetçi arasında TCK’nın 150/1. maddesinin uygulanmasını gerektiren bir hukuki ilişkiden bahsedilemeyeceği gibi 765 sayılı TCK’nın 308. maddesi anlamında kendisinin hak sahibi olduğunu düşündürecek bir alacağının da bulunmadığı kabul edilmelidir. (Suç tarihi: 26.11.2004)