Kategoriler
CEZA HUKUKU

NİTELİKLİ YAĞMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 04.12.2018 TARİHLİ VE 92-606 SAYILI KARARI

Özgülenmiş iradeleri mağdurdaki tüm paranın teslimine değil, sadece 10TL’ye yönelik olan sanıkların suç tarihine göre mağdurdan daha fazla para talep edebilecekken daha azı ile yetinmeleri, yağma eylemine konu sigaranın suç tarihindeki bedeli, işlenen fiilin ağırlığı ve bu eylemin mağdur üzerindeki etkisi gözetildiğinde suça konu malın değerinin az olduğu kabul edilerek sanıkların TCK’nın 150/2. maddesi gereğince cezalarında indirime gidilmesi gerekmektedir.