Kategoriler
CEZA HUKUKU

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 08.11.2015 TARİHLİ VE 290-494 SAYILI KARARI

Sanığın mağdurenin hak ettiği terör tazminatını almak için hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanık Z.A.’yı mağdure olarak tanıtıp, bir şekilde ele geçirdiği nüfus cüzdanını ibraz etmek suretiyle önce İl Özel İdaresindeki görevlilere, daha sonra da banka personeline mağdure olduğuna inandırarak, Vakıflar Bankasında bulunan İl Özel İdaresine ait hesaptan mağdure adına para çekmek suretiyle menfaat temin ettiği olayda; banka hizmet, kayıt ve belgelerinden yararlanılması ve nüfus idaresine ait nüfus cüzdanının ve İl Özel İdaresinin ödeme yazısının kullanılması nedeniyle suçun işlenmesinde hem banka, hem de kamu kurumu araç olarak kullanıldığından sanık hakkında TCK’nın 158/1-d-f maddesi uyarınca hüküm kurulmasının gerektiği kabul edilmelidir.