Kategoriler
CEZA HUKUKU

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 07.05.2019 TARİHLİ VE 239-387 SAYILI KARARI

Yerel Mahkemece TCK’nın 158/1-j maddesi uyarınca hapis cezasının yanında verilmesi gereken adli para cezasının suçtan elde edilen menfaatin iki katı olan 9.000 TL’den az olamayacağı dikkate alınıp, aynı Kanun’un 52 ve 61/8. maddeleri gözetilerek suçtan elde edilen menfaat miktarının iki katından az olmayacak bir miktara denk gelecek şekilde temel adli para cezasının gün olarak belirlenip artırım ve indirimlerin gün üzerinden yapılmasından sonra tespit edilen gün birim sayısının temel ceza belirlenirken düşünülen günlüğü 20 ilâ 100 TL arasındaki miktar ile çarpılması suretiyle sonuç adli para cezasına hükmedilmesi ve bu şekilde temel adli para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktarın hükümde ayrı ayrı gösterilmesi gerekirken, 5 gün olarak verilen gün adli para cezasının bir gün karşılığı 20 TL belirlenerek 100 TL adli para cezasına hükmedilmesinden sonra sözü edilen düzenlemelere aykırı olacak ve adli para cezasının infazında tereddüt oluşturacak şekilde adli para cezası miktarının doğrudan 9.000 TL’ye çıkarılmasının ve çıkarılan bu miktar üzerinden indirim maddelerinin uygulanmasının isabetsiz olduğunun kabulü gerekmektedir.