Kategoriler
CEZA HUKUKU

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 03.11.2015 TARİHLİ VE 230-377 SAYILI KARARI

Sanığın hukuka aykırı bir şekilde temin edip doldurduğu ve keşide yeri gösterilmeyen çeki kullanarak katılanın banka hesabından 1.500 TL çektiği olayda, bankanın maddi varlıklarından olan çekin suçta araç olarak kullanılması nedeniyle eylemin TCK’nın 158/1-f maddesinde yazılı banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir.