Kategoriler
CEZA HUKUKU

NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 13.12.2018 TARİHLİ VE 420-636 SAYILI KARARI

Kemik kırığı doğuran yaralanmalarda kırığın derecesine göre sanığın cezasında yarı oranına kadar artırım öngören TCK’nın 87/3. maddesi gereğince uygulama yapılırken bilimsel verilere dayanan ve kemik kırıklarını hafif (1), orta (2-3) ve ağır (4-5-6) olarak sınıflandıran istikrar kazanmış adli tıp uygulamaları doğrultusunda Adli Tıp Kurumunca düzenlenen raporda yer alan, katılanın vücudundaki kemik kırıklarının müştereken yaşam fonksiyonlarına orta (2) derecede etkili olduğu yönündeki tespitler gözetilerek kırığın yaşamsal fonksiyonlara etkisine göre makul bir oranda artırım yapılması gerekirken Yerel Mahkemece TCK’nın 3. maddesinde düzenlenen orantılılık ilkesini de ihlal edecek şekilde artırım oranının 1/3 olarak fazla tespitinde isabet bulunmamaktadır.