Kategoriler
CEZA HUKUKU

MÜSTEHCENLİK SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 24.03.2015 TARİHLİ VE 603-66 SAYILI KARARI

On beş yaşından küçük mağdure ile girdiği cinsel ilişkiyi kayda alan, mağdurenin çıplak fotoğraflarını çeken ve bu kayıtları cep telefonunun hafıza kartında saklayan sanığın, TCK’nın 44. maddesi uyarınca Aynı Kanun’un 134. maddesindeki özel hayatın gizliliğini ihlal suçuna göre daha ağır cezayı gerektiren 226/3. maddesinin birinci cümlesindeki müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukların kullanılması suçundan cezalandırılması gerekmektedir. (Sanık hakkında çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri Özel Dairece onanmak suretiyle kesinleşmiş olup, bu suçlar inceleme kapsamı dışında bırakılmıştır.)