Kategoriler
CEZA HUKUKU

MÜHÜR BOZMA SUÇU

Mühür bozma

MADDE 203.

(1) Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

GEREKÇE

Madde, esasta bir şeyin saklanmasını veya varlığının olduğu gibi muhafazasını sağlamak üzere, kanunun veya yetkili makamların emrine uyularak konulmuş mührün kaldırılmasını cezalandırmaktadır.

Gerçekten bu gibi hâllerde mührün konulmasının esas nedeni, duru­mun aynen muhafazasını sağlamaktır. Oysa uygulamada, mühre dokunul­maksızın, durumun değiştirilmemesi hususundaki emre aykırı faaliyetlerin sürdürüldüğü görülmektedir. Bu durumu da ceza yaptırımı ile karşılamak üzere, madde metninde “konuluş amacına aykırı hareket eden” kimsenin de aynı yaptırıma tâbi kılınacağı açıklanmıştır. Böylece örneğin mühür altına alınan nizamlara aykırı inşaat faaliyetine mühre dokunmaksızın devam edilmesi, mührün fekki gibi ceza yaptırımına tâbi olacaktır.

ilgili yargıtay kararları
MÜHÜR BOZMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 25.12.2018 TARİHLİ VE 210-691 SAYILI KARARI
MÜHÜR BOZMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 16.10.2018 TARİHLİ VE 483-427 SAYILI KARARI
MÜHÜR BOZMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 08.03.2016 TARİHLİ VE 636-112 SAYILI KARARI

Mühür bozma suçunda muhakkak bir ceza avukatıyla iletişime geçilmelidir.