Kategoriler
CEZA HUKUKU

MALA ZARA VERME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 27.10.2015 TARİHLİ VE 54-346 SAYILI KARARI

Sanığın, kendisine düşük not veren öğretmeni olan katılana ait aracı park halinde görmesi üzerine bir anda oluşan öfke sonucunda yerde bulduğu cam parçasıyla çizmesi şeklinde gerçekleşen eylemde, “Şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gözetildiğinde öç alma saikiyle hareket ettiği sabit olmadığından TCK’nın 152/1-g maddesinde yer alan nitelikli mala zarar verme suçundan mahkûmiyetine karar verilmesine kanunen imkân bulunmamaktadır.