Kategoriler
CEZA HUKUKU

MALA ZARA VERME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 27.03.2018 TARİHLİ VE 1070-125 SAYILI KARARI

Dişinin çekilmesi yönündeki ısrarlı taleplerini reddeden diş hekimi tanığa sinirlenen sanığın muayene odasındaki sandalyeleri ve kapıyı yumruklayıp tekmelemesi ve kapıyı çarparak dışarı çıktıktan sonra kapıya bir kaç defa yumrukla vurması şeklindeki hukuka aykırı eylemlerinin TCK’nın 152/1-a maddesinde yer verilen mala zarar verme suçuna uyduğu, ancak suça konu kapı ve sandalyelerin zarar görmemiş olması göz önüne alındığında, elverişli hareketler ile başladığı suçun icrasını tamamlamakla birlikte neticeyi gerçekleştiremeyen sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı, sanığın eyleminin; bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı veya sövme niteliğinde olmaması ve tanığın da bu yönde bir iddia veya yakınmasının bulunmaması nedenleriyle hakaret, adı geçenin iç huzurunu bozmaya veya onda korku ve endişe yaratmaya objektif olarak elverişli olmaması nedenleriyle de tehdit suçu kapsamında değerlendirilemeyeceği kabul edilmelidir.