Kategoriler
CEZA HUKUKU

MALA ZARA VERME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 18.09.2018 TARİHLİ VE 864-359 SAYILI KARARI

1- 6545 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce TCK’nın 152. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca cezanın “iki katına kadar” artırılması mümkün olmasına karşın Yerel Mahkemece en üst hadden ceza verilmesi tercih edilmeyerek sanığa verilen ceza “bir katına kadar” artırılmış ve 6545 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonra artırım oranı, belirlenen bu ceza ile aynı miktarda “bir katına kadar” şeklinde değiştirilmiş ise de; değişiklik öncesinde sanık hakkındaki cezayı en yüksek hadden belirlemeyi tercih etmediği anlaşılan Yerel Mahkemece cezanın daha az belirlenmesi olasılığının bulunması nedeniyle sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirmesi gerektiği kabul edilmelidir. 2- Sanığın, mala zarar verme suçunu TCK’nın 152. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde artırım sebebi olarak öngörülen “yakarak” işlemesi nedeniyle, kısa kararda “suçun işleniş şekli”, gerekçeli kararda ise “eylemi nedeniyle oluşan zarar miktarı” gerekçe gösterilerek hem temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi hem de TCK’nın 152. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen artırım sebebinin uygulanması suretiyle TCK’nın 61. maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen mükerrer değerlendirme yasağına aykırı davranılmıştır.