Kategoriler
CEZA HUKUKU

MALA ZARA VERME SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 24.01.2017 TARİHLİ VE 175-26 SAYILI KARARI

Sanığın çobanlığını yaptığı hayvanların, katılanın tarlasının sınırına diktiği 73 adet badem fidanından 7 adedine, yeşil kısımlarını yemek suretiyle zarar verdikleri olayda; neticenin, sanığın kasten ya da olası kastla işlediği bir fiilin sonucunda değil, gözetimi altında bulunan hayvanlar üzerindeki dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket etme şeklindeki taksirli davranışı sonucu gerçekleşmesi ve bu suçun taksirli hâlinin TCK’da suç olarak düzenlenmemesi nedeniyle mala zarar verme suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı kabul edilmelidir.Sanığın çobanlığını yaptığı hayvanların, katılanın tarlasının sınırına diktiği 73 adet badem fidanından 7 adedine, yeşil kısımlarını yemek suretiyle zarar verdikleri olayda; neticenin, sanığın kasten ya da olası kastla işlediği bir fiilin sonucunda değil, gözetimi altında bulunan hayvanlar üzerindeki dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket etme şeklindeki taksirli davranışı sonucu gerçekleşmesi ve bu suçun taksirli hâlinin TCK’da suç olarak düzenlenmemesi nedeniyle mala zarar verme suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı kabul edilmelidir.