Kategoriler
CEZA HUKUKU

MAĞDUR İLE ŞİKAYETÇİNİN HAKLARI/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 24.10.2017 TARİHLİ VE 599-431 SAYILI KARARI

Kendisini savunamayacak derecede akıl hastası olan ve hakkında Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kısıtlama kararı verilen ergin mağdurun kanuni temsilcisi ile CMK’nın 234/2. maddesi uyarınca görevlendirilen vekilinin iradelerinin çelişmesi hâlinde kanuni temsilcisinin iradesine üstünlük tanınması gerektiği cihetle adli rapora göre mental retarde olan mağdureye atanan kanuni temsilci konumundaki vasinin, duruşmada sanıktan şikâyetçi olmadığını ve davaya katılmak istemediğini beyan etmesi karşısında, mağdureye CMK’nın 234/2. maddesi uyarınca barodan görevlendirilen vekilin mağdure adına davaya katılmayı isteme hakkı bulunmadığı gibi kurulan hükmü temyiz etme hakkının da olmadığı kabul edilmelidir.