Kategoriler
CEZA HUKUKU

MAĞDUR İLE ŞİKAYETÇİNİN HAKLARI/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 04.07.2017 TARİHLİ VE 145-359 SAYILI KARARI

4721 sayılı TMK’nın 405/1. maddesine göre kısıtlanıp kısıtlanmayacağı ve kısıtlanmasına karar verildiği takdirde babası olan B. ile avukata vermiş olduğu vekâletnamenin de hukuki sonuç doğurmaya elverişli olmayacağı gözetilerek, öncelikle vesayet makamı durumdan haberdar edilip koşulları bulunduğu takdirde TMK’nın 419. maddesi gereğince kendisine vasi tayin edilmesi gerekirken, bu hususlar yerine getirilmeden sözü edilen vekâletnameye dayanılarak B.’nin velayeten ve A.’nın da asaleten davaya katılmalarına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. 2- TMK’da dava izni kurumunun vesayet altına alınan kişinin malvarlığını koruma amacı taşıması, 1412 sayılı CMUK’da yer alıp vesayet altına alınan kişinin maddi zarara uğrama ihtimalini doğuran şahsi dava ve şahsi hak davasına CMK’da yer verilmemesi ve CMK’da davaya katılmanın mağduru hukuken yükümlülük altına sokan ve malvarlığında artmaya ya da azalmaya yol açan bir niteliğinin bulunmaması karşısında; vasinin, vesayet altına alınan kişi adına ceza davasına katılabilmesi için dava izni almasına gerek bulunmadığı kabul edilmelidir.