Kategoriler
CEZA HUKUKU

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 24.05.2016 TARİHLİ VE 777-264 SAYILI KARARI

Kiracısının boşaltması nedeniyle içerisinde herhangi bir eşya bulunmayan; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, kahvehane, eğlence ve spor yeri olarak kullanılmayan; ticari, sınaî, zirai ve mesleki bir faliyetin icrasına da tahsis edilmemiş bulunan deponun, kişi hürriyetini koruma altına alan iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçu bakımından iş yeri olarak kabul edilmesine imkân bulunmadığından, sanıkların eylemlerinin iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçunu oluşturmayacağı kabul edilmelidir.