Kategoriler
CEZA HUKUKU

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 11.12.2018 TARİHLİ VE 96-623 SAYILI KARARI

Katılanın kiracı olarak kalmakta olduğu evin içerisinde bulunduğu avlunun, maddi bir kapısı olmasa da etrafının taştan bir duvarla çevrildiği, özel bir hâkimiyet alanı altında bulunduğu ve bu hâliyle başkalarının buraya girmesine rıza gösterilmeyeceğini belirtecek şekilde bir engelle dış dünyadan ayrılmış olması nedeniyle konutun eklentisi niteliğini taşıdığı, taraflar arasında kira ilişkisinden kaynaklanan bir husumetin var olduğu ve sanıkların suç tarihinde taşınmazı fiilen kullanan katılanın evi boşaltması için tehdit ve hakaret eylemlerini gerçekleştirmek üzere bu yere girmeleri ile de konut dokunulmazlığının ihlali suçunun maddi unsurunun oluştuğu kabul edilmelidir.