Kategoriler
CEZA HUKUKU

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 11.10.2018 TARİHLİ VE 3-423 SAYILI KARARI

Müşterilere açık olduğu saatlerde açık bir rızaya gerek duyulmadan girilmesi mutat yerlerden sayılacağı hususunda herhangi bir duraksama bulunmayan katılana ait şarküteri dükkânına gündüz vakti konuşmak için gelen ve çıkan tartışma sonucunda katılanı yaralayan sanığın, bu aşamadan sonra -açıkça dile getirilmiş olmasa da- katılanın iş yerinde kalmasının rızaya dayanmadığı hususunda kuşku bulunmamasına karşın, sanığın makul sayılamayacak bir süre içerisinde katılanın iş yerini terk etmediğine dair kesin kanıtların elde edilememesi karşısında; şüpheli durumun sanık lehine değerlendirilmesi suretiyle zımni rızasızlığın ortaya çıkmasıyla birlikte mevcut delillere göre makul süre içerisinde iş yerini terk ettiği sonucuna ulaşılan sanığa atılı iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı kabul edilmelidir.