Kategoriler
CEZA HUKUKU

KİŞİLERİN MALLARI ÜZERİNDE USULSÜZ TASARRUF SUÇU

Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf

MADDE 261.

(1) İlgili kanunlarda belirlenen koşullara aykırı olduğunu bilerek, kişilerin taşınır veya taşınmaz malları üzerinde, karşılık ödenmek suretiyle de olsa, zorla tasarrufta bulunan kamu görevlisi, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

GEREKÇE

Madde metninde, kamu görevlilerinin maddede göste­rilen fiilleri icra suretiyle kişilerin taşınır veya taşınmaz malları üzerindeki tasarruf haklarını ortadan kaldırmaları veya sınırlandırmaları suç olarak ta­nımlanmaktadır. Madde, aynı zamanda kamulaştırma hususundaki kurallara uymadan kişilerin mallarına elkonulmasını da cezalandırmaktadır.

Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf suçunda muhakkak bir ceza avukatıyla iletişime geçilmelidir.