Kategoriler
CEZA HUKUKU

KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 24.10.2017 TARİHLİ VE 457-425 SAYILI KARARI

Sanığın, TCK’nın 179/3. maddesi yollaması ile aynı Kanun’un 179/2 ve 62. maddeleri uyarınca 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Yerel Mahkeme hükmünde, kısa süreli hapis cezasının TCK’nın 50/3. maddesine göre 1. fıkrada sayılan seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi gerektiğinin gözetilmemesi hukuka aykırıdır.