Kategoriler
CEZA HUKUKU

KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 24.03.2015 TARİHLİ VE 162-65 SAYILI KARARI

Yalnız sanık lehine temyiz edilen önceki hükümde, sanık hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezasının kamuya yararlı bir işte çalıştırılma seçenek yaptırımına çevrilmesi karşısında; bozmadan sonra yapılan yargılamada kamuya yararlı işte çalıştırılmaya gönüllü olmadığını beyan eden sanığın kısa süreli hapis cezasının 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca hâlen yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 326/4. maddesi gözetilerek kamuya yararlı bir işte çalıştırılma seçenek yaptırımı dışında bir seçenek yaptırıma çevrilmesi gerekmektedir.