Kategoriler
VERGİ TEŞVİKLERİ

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

– İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca “Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir.”

– İş kanunu madde 22 gereği iş veren çalışma koşullarındaki esaslı değişikliği işçiye yazılı olarak bildirmelidir. İşçinin bu bildirime 6 iş günlük yazılı itiraz süresi vardır. 6 iş günü içerisinde yazılı olarak kabul edilmeyen esaslı değişiklik işçiyi bağlamayacaktır.

– Kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmek için işçinin son 3 yıl içerisinde 450 gün ve son 2 ay içerisinde 60 gün SGK’lı bulunulmalıdır. 

– İşverenin SGK ve vergi borcunun bulunması kısa çalışma ödeneğinden faydalanmasına engel değildir.

– İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca “Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir.”

– İş kanunu madde 22 gereği iş veren çalışma koşullarındaki esaslı değişikliği işçiye yazılı olarak bildirmelidir. İşçinin bu bildirime 6 iş günlük yazılı itiraz süresi vardır. 6 iş günü içerisinde yazılı olarak kabul edilmeyen esaslı değişiklik işçiyi bağlamayacaktır.

– Kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmek için işçinin son 3 yıl içerisinde 450 gün ve son 2 ay içerisinde 60 gün SGK’lı bulunulmalıdır. 

– İşverenin SGK ve vergi borcunun bulunması kısa çalışma ödeneğinden faydalanmasına engel değildir.

– Kısa çalışma ödeneğine 30 Haziran 2020 tarihine kadar müracaat edilebilir.

– Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işverenin kısa çalışma ödeneği talebini uygun bulmalıdır.

– Kısa çalışma ödeneğinden en fazla 3 ay süreyle yararlanılabilir.

– Kısa çalışma ödeneğinde çalışılmayan her bir saat için işçinin hak ettiği brüt ücretin yüzde atmışı ve GSS primleri devlet tarafından ödenir.

– Kısa çalışma ödeneğine ilişkin talepler en geç 60 gün içerisinde sonuçlandırılır.

– İşçiler kısa çalışma ödeneklerini her ayın 5’inde PTT şubelerinden alabilirler.

– Kısa çalışma ödeneğinden faydalanılan günler SGK’lı günlerden sayılmaz.

– Kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan süre içerisinde işverenin İş Kanununun 25. maddesinin birinci fıkra II numaralı bendi gereği işten çıkartmalar hariç işçi çıkartmaması gerekir. 

– Daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış olan iş yerleri de kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir.

Kısa çalışma ödeneğine işveren başvurabilir, işçiler başvuramaz.

Şartları sağlanıyorsa yabancı işçiler için de ödenek alınabilir.

Kısa çalışma ödeneği alan işletmeler diğer tüm istihdam teşviklerinden de yararlanabilir.

Kısa çalışma ödeneği döneminde işveren tarafından çalışanın kısa ve uzun vadeli sigorta primlerini yatırılmaz.