Kategoriler
CEZA HUKUKU

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 30.06.2015 TARİHLİ VE 678-267 SAYILI KARARI

Sanığın, komşusunun kızı olan 15 yaşından küçük katılanı cinsel amaçlı ve kendi rızası dahilinde bir süre alıkoymak şeklindeki eyleminde; katılanın rızası, hukuken üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakka ilişkin olmadığından ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan bir sebep olarak kabul edilemeyecektir. Dolayısıyla 15 yaşından küçük katılanın rızasıyla bile gerçekleşmiş olsa bu eylem TCK’nın 109/1, 109/3-f, 109/5. maddelerine uyan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturacaktır.