Kategoriler
CEZA HUKUKU

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 15.12.2015 TARİHLİ VE 629-515 SAYILI KARARI

Etkin pişmanlığı oluşturan davranışın bizzat fail tarafından gerçekleştirilmiş olması şart olmayıp, failin iradesine dayanan üçüncü kişinin hareketinin de bu hareketin yapılmasına fail tarafından neden olunduğu sürece yeterli kabul edilmesi gerektiğinden, sanıkların olay henüz Cumhuriyet savcılığına intikal etmeden mağdurenin kız kardeşi ile birlikte evden ayrılmasına engel olmayarak serbest kalmasını sağladıkları, mağdurede meydana gelen yaralanmanın sanıkların eylemi sonucu değil, kendi beyanıyla sabit olduğu üzere mağdurenin kendi davranışından kaynaklandığı, dolayısıyla sanıkların suç işlendikten mağdureye herhangi bir zarar vermediklerinin anlaşılması karşısında, haklarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma şartlarının gerçekleştiği kabul edilmelidir.